به هیولا غذا بده (فارسی)! New Mod Apk

7

یک بازی آموزشی که به کودکان شما خواندن را یاد می دهد!
Download APK
0/5 No votes
Developer
Curious Learning
Updated
October 5, 2020
Version
7
Requirements
4.4 And Up
Get it on
Google Play

Report this app

Description

به هیولا غذا بده (فارسی)! New Mod Apk

کنند و به آن ها با حروف و کلمات غذا می دهند و به تخم مرغ ها کمک می کنند تا از این طریق دوستان جدیدشان به دنیا بیایند و بزرگ شوند.

کودکان در این بازی یاد می گیرند که حروف الفبا را از یکدیگر تشخیص دهند. با انجام این بازی، کودکان عملکرد بهتری در مدرسه خواهند داشت و قادر خواهند شد که به راحتی از روی متن ها بخوانند. هدف این بازی آموزش و موفق شدن در امر خواندن است!

بازیِ «به هیولا کوچولو غذا دهید»، 100 درصد رایگان است. یکبار نصب می کنید و بدون اینکه نیازی به اتصال به اینترنت داشته باشید، می توانید بازی کنید! این بازی توسط سازمان آموزشی غیرانتفاعی CET، Apps Factory و Curious Learning طراحی شده است.

Feed The Monster teaches children the fundamentals of reading in Farsi. Collect monster eggs and feed them letters so they can grow into new friends!

WHAT IS FEED THE MONSTER?
Feed The Monster uses proven ‘play to learn’ techniques to engage kids and help them learn to read. Children enjoy collecting and growing pet monsters while learning reading fundamentals.

FREE TO DOWNLOAD, NO ADS, NO IN APP PURCHASES!
All content is 100% free, created by literacy nonprofits Curious Learning, CET, and Apps Factory.

GAME FEATURES TO PROMOTE READING SKILLS:
• Fun and engaging phonics puzzles
• Letter tracing games to aid reading and writing
• Vocabulary memory games
• Challenging “sound only” levels
• Parental progress report
• Multi-users login for individual user progress.
• Collectable, evolvable, and fun monsters
• Designed to promote socio-emotional skills
• No in-app purchases
• No ads
• No internet connection needed

DEVELOPED BY EXPERTS FOR YOUR CHILD.
The game is based on years of research and experience into the science of literacy. It incorporates key skills for literacy, including Phonological Awareness, Letter Recognition, Phonics, Vocabulary, and Sight Word Reading so kids can develop a strong foundation for reading. Built around the concept of caring for a collection of monsters, it is designed to encourage empathy, perseverance and socio-emotional development for children.

WHO ARE WE?
Feed the monster was funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs as part of the EduApp4Syria-competition. The original Arabic app was developed as a joint venture between Apps Factory, CET – The Center for Educational Technology, and IRC – The International Rescue Committee.

Feed the Monster was adapted to English by Curious Learning, a non-profit dedicated to promoting access to effective literacy content for everyone who needs it. We’re a team of researchers, developers, and educators dedicated to giving children everywhere literacy education in their native language based on evidence and data – and are working to bring the Feed The Monster app to 100+ high-impact languages around the world.

Images

Leave a Reply